Op weg naar Pasen

De periode van veertig dagen voorafgaand aan Pasen heeft het karakter van inkeer en bezinning. In de eerste zondagsviering van deze veertigdagentijd, op 14 februari 2016, zal voorganger Tiemo Meijlink stilstaan bij de rol van hogepriester die Jezus wordt toegedicht, en wat dat voor diepere betekenis heeft. Het gaat hier om offers die Hij namens het volk moest brengen. Dit naar aanleiding van een gedeelte uit de Hebreeënbrief, een Bijbelboek waar we de komende weken vaker uit zullen lezen.

Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Yohanes Siem. Aanvang 11:30 uur in de Martinikerk. Van harte welkom!