Zondag ‘Oculi’

De derde zondag in de veertigdagentijd wordt ook wel aangeduid met de naam Oculi, dit is latijn voor ‘ogen’. Deze benaming is ontleend aan Psalm 25, die wij ook samen zullen zingen met de woorden van Huub Oosterhuis: “Houd mij in leven, wees gij mijn redding; steeds weer zoeken mijn ogen naar U“.

Voorganger in de dienst van zondag 28 februari 2016 (11:30 uur) is Matty Metzlar. Aan de dienst werken mee organist Johan Beeftink en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Gelezen wordt uit Exodus 6 (Gods opdracht aan Mozes) en, evenals in de afgelopen paar weken, opnieuw een gedeelte uit de Hebreeënbrief.