Halfvasten (Laetare)

Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd, 6 maart 2016, gaan we samen met voorganger Tiemo Meijlink verder op onze ontdekkingstocht door het – toch niet al te gemakkelijke – boek Hebreeën. In het tekstgedeelte van deze zondag weerklinkt een profetie van Jeremia over de vernieuwing van Gods verbond met het volk Israël. Daarnaast horen we een gelijkenis uit het evangelie volgens Lucas over een Farizeeër en een tollenaar, die allebei naar de tempel komen om te bidden, maar wát een verschil in de houding die ze hierbij aannemen! Wat hebben deze oude woorden ons, hedendaagse mensen, te zeggen?

Muzikale medewerking in deze viering is van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp.

De latijnse naam voor deze zondag is Laetare, “Verheugt u”. De naam Halfvasten verwijst ernaar dat de Veertigdagentijd, vanaf Aswoensdag onderweg naar Pasen, nu halverwege is. Meer weten over de latijnse benamingen voor de zondagen in de vastentijd? Kijk hier.