Wat is opoffering?

Zondag 13 maart, de vijfde zondag in de veertigdagentijd, heet ook wel Zondag Judica (“Doe mij recht, Heer”). In het begin van de veertigdagentijd hebben we al gelezen in de brief aan de Hebreeën over de rol van hogepriester die Jezus wordt toegedicht, en dat dit een groot offer betekent. We zullen dit onderwerp ditmaal verder uitdiepen aan de hand van opnieuw een passage uit de Hebreeënbrief. In de tijd van Mozes werd bij het offeren het bloed van de offerdieren vergoten. Jezus moest het offer van zijn eigen leven brengen, om de mens te reinigen van de zonde. We laten op ons inwerken wat dit voor ons, mensen van nu, betekent.

Met voorganger Geert Brüsewitz, organist Eeuwe Zijlstra en de Cantorij van het GSp onder leiding van Gerrit Jan Niemeijer. Martinikerk Groningen, aanvang 11:30 uur. Hartelijk welkom.