Paaszondag 2016

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.

Na een korte maar bewogen Paasnacht, waarin we uiteindelijk het Licht hebben zien doorbreken, vieren we op zondag 27 maart om 11:30 uur Pasen: het feest van Christus’ verrijzenis. Uit het Lucasevangelie lezen we over de twee leerlingen, op weg naar het dorp Emmaüs, aan wie de opgestane Heer verschijnt. Voorganger is Matty Metzlar, op het orgel speelt Johan Beeftink en dirigent Leo van Noppen geeft leiding aan de Cantores Sancti Martini.

Houd rekening met de zomertijd: in de voorafgaande nacht is de klok één uur vooruit gezet.