‘Uitgekookt’: Jakobs linzensoep

Vanaf zondag 18 september starten we met een serie Martinidiensten rondom verhalen uit het Bijbelboek Genesis.Jakob en Esau In de eerste viering uit deze serie gaat het over Jakob en Esau, de tweelingzoons van Izaäk en Rebekka. Als Esau hongerig thuiskomt van de jacht, ontfutselt Jakob hem – uitgekookt als hij is – zijn eerstgeboorterecht in ruil voor een kom linzensoep.

Tegenover dit verhaal plaatsen we een door Jezus vertelde gelijkenis uit het Lucasevangelie: het verhaal over de onrechtvaardige rentmeester. Uit de verbinding die we leggen tussen de beide schriftlezingen ontstaat een interessant perspectief op hetgeen de Bijbel ons over de mens duidelijk wil maken.

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Het orgel wordt bespeeld door Leonore Lub. Met vocale ondersteuning van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Zondag 18 september 2016, aanvang 11:30 uur, Martinikerk Groningen. Hartelijk welkom!