De Jakobsladder

In de Martinidienst van 25 september besteden we opnieuw aandacht aan een verhaal uit het boek Genesis over Jakob. In een droom ziet Jakob engelen van God langs een lange ladder afdalen vanuit en opstijgen naar de hemel. Jakob krijgt van God de belofte van een talrijk nageslacht.

Evenals vorige week lezen we ook ditmaal een gelijkenis uit het Evangelie naar Lucas, namelijk het verhaal over de rijke man en de bedelaar Lazarus.

Van harte welkom in deze viering, waarin voorgaat Evert Jan Veldman. Het beroemde orgel van de Martinikerk wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. De Cantorij van het GSp staat onder leiding van Gerrit Jan Niemeijer.