Doopdienst 2 oktober

De viering van 2 oktober 2016 krijgt een extraDoopvont Martinikerk feestelijk tintje, want dan zal Iris Bodewes, dochter van Martijn en Mirjam Bodewes-Nederveen en zusje van Laura, gedoopt worden.

In de serie verhalen over Jakob uit het boek Genesis vinden ook bijzondere familiegebeurtenissen plaats. Op de vlucht voor zijn tweelingbroer Esau reist Jakob in oostelijke richting, waar hij bij een bron in het open veld de herderin Rachel ontmoet. Zij blijkt een dochter te zijn van Jakobs oom Laban. Jakob trekt bij zijn familie in, en na een tijd voor zijn oom gewerkt te hebben mag hij, na Rachels oudere zus Lea, ook Rachel zelf tot vrouw nemen.

Deze zondagochtend gaat Matty Metzlar voor, begeleidt Leo van Noppen de Cantores Sancti Martini en bespeelt Henk de Vries het Martiniorgel.