klein en KRACHTIG

Onder het motto “klein en KRACHTIG” heeft de Werkgroep Diaconaat de nieuwe collectedoelen mosterdzaadjevoor het jaar 2016/2017 geselecteerd. De Martinidienst van zondag 9 oktober zal in het teken staan van de presentatie van deze doelen. En zeg nu zelf, welk Bijbels beeld past er nu beter bij dit thema dan dat van het mosterdzaadje? Bekend is natuurlijk de gelijkenis uit Lucas 13, waarin het koninkrijk van God wordt voorgesteld als het zaadje van de mosterdplant waaruit een enorme struik groeit, zodat de vogels in de takken kunnen nestelen. Maar in deze viering leggen we de link met de vergelijking die Jezus maakt volgens het Matteüsevangelie: als het geloof van Jezus’ leerlingen zo klein is als een mosterdzaadje, dan kan het toch bergen verzetten! Behalve dit Bijbelgedeelte lezen we tijdens deze dienst ook een verhaal van Roald Dahl.

Laten we ons hierdoor inspireren, en laten we er verder een goede viering van maken met voorganger Lense Lijzen, het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Yohanes Siem. Hartelijk welkom op zondagochtend om 11:30 uur in de Martinikerk Groningen.