God op afstand

“Over God gesproken”. Deze titel heeft de zesdelige serie vieringen meegekregen waar we momenteel middenin zitten, en waarin eigentijdse teksten over God voor het voetlicht gebracht worden. Zondag 12 februari is de vierde dienst in deze serie.

Ditmaal horen we het gedicht Bestaan uit de bundel Wakend over God van de nog geen anderhalf jaar geleden overleden schrijver en dichter Joost Zwagerman. Een poëtische tekst waarin Zwagerman niet over Gods nabijheid schrijft, integendeel, hij ervaart vooral Gods afwezigheid. Geïnspireerd door deze, voor velen toch wel ongebruikelijke geloofsbelijdenis (want zo kunnen we het gedicht wel beschouwen, getuige ook Zwagerman’s openingszin), staan we in deze viering stil bij het thema “God op afstand”. Hierbij lezen we uit het Oude Testament (Genesis 32) over de worsteling van Jakob met een engel uit de hemel, nabij de rivier Jabbok.

Wees van harte welkom in deze viering om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Lense Lijzen. Organist Eeuwe Zijlstra begeleidt de gemeentezang.