Door kleine mensen is Hij bereikbaar

We kennen de in 1931 geboren Desmond Tutu als de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad en als mensenrechtenactivist, die fel gekant was tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn strijd tegen apartheid heeft hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. Als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie heeft hij zich, na de val van het apartheidsregime, ingezet voor het vreedzaam samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen.

De stem van Desmond Tutu klinkt door in de derde viering in onze serie “Over God gesproken”. We horen hoe Tutu ontzettend geraakt werd door mensen met een altruïstische levenshouding, die met geloof en doorzettingsvermogen hebben gedaan wat goed is voor deze wereld. En dan gaat het niet alleen om bekende personen zoals Moeder Teresa, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela, maar juist ook om die vele duizenden onbekenden met wie Tutu ontmoetingen heeft gehad en waarvan hij diep onder de indruk geraakt is. Kleine mensen, door wie Hij (God) bereikbaar is, zoals we zullen zingen in een Oosterhuis-bewerking van psalm 72.

Nieuwsgierig geworden naar de verdere invulling van deze dienst? Kom zondag 5 februari om 11:30 uur naar de Martinikerk in Groningen. Muziek en zang in deze viering zijn er met het Koor van het GSp onder de altijd enthousiaste leiding van Ton Tromp, waarbij de vleugel wordt bespeeld door Yohanes Siem. Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar.