Getroffen door de liefde

In de serie “Over God gesproken: Eigentijdse teksten waarin we God denken tegen te komen” laten we ons zes zondagen achtereen inspireren door een aantal hedendaagse denkers, dichters en mystici. Zondag 29 januari 2017 is de tweede viering van deze serie, waarin aandacht wordt besteed aan een tekst van Václav Havel, de Tsjechische toneelschrijver en dissident die later ook president werd van zijn land. In de tijd dat hij als dissident in de gevangenis verbleef, schreef hij vele brieven, en in één ervan (gepubliceerd in “Brieven aan Olga“, in het Nederlands uitgegeven in 1990) treffen we zijn beschrijving van een bijzondere gelukservaring aan, die hij nauwelijks anders weet te omschrijven dan dat hij zich getroffen weet door de liefde. Die liefde vormt dan ook het kernthema van de dienst en de verbindende schakel met de gekozen Bijbelteksten uit 1 Korintiërs 13 en Johannes 15.

Welkom in deze Martinidienst op zondagochtend om 11:30 uur met als voorganger Tiemo Meijlink en met muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.