Over God gesproken…

Zondag 22 januari 2017 starten we met een serie vieringen met als thema “Over God gesproken”. Elke dienst in deze serie is geïnspireerd door de stem van een dichter, een denker of een moderne mysticus die over God spreekt.

In deze eerste dienst is gekozen voor de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík, die tevens priester en hoogleraar in Praag is. Onder het communistische regime was hij dissident en werd hij in het geheim op het priesterschap voorbereid. Nu is hij één van de belangrijkste Midden-Europese rooms-katholieke intellectuelen. Van zijn hand is onder meer het boek “Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven“. Uit de inleiding van dit boek wordt in deze dienst een tekstfragment gelezen.

De muzikale invulling van deze viering is ook zeer bijzonder, met het Russisch Byzantijns Koor Groningen onder leiding van Cas Straatman. Op het beroemde Martiniorgel speelt Eeuwe Zijlstra. Voorganger is Evert Jan Veldman. Van harte welkom in de Groninger Martinikerk om 11:30 uur.