Inspiratie uit Hammarskjöld’s Merkstenen

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

Voor de viering van zondagochtend 26 februari, de laatste van onze serie “Over God gesproken”, putten we inspiratie uit het boek “Merkstenen” van Dag Hammarskjöld, de Zweedse diplomaat die van 1953 tot 1961 de functie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties vervulde. “Merkstenen” is samengesteld uit de dagboekaantekeningen van Hammarskjöld, die pas na zijn plotselinge overlijden (hij kwam om bij een vliegtuigcrash in Afrika) zijn aangetroffen, en waaruit een heel andere, spirituele en filosofische kant van Hammarskjöld aan het licht is gekomen dan hoe de wereld hem tijdens zijn leven en zijn werk voor de VN gekend heeft.

De voor deze dienst uitgekozen tekst is een heel lichtvoetige, lenteachtige passage uit het genoemde boek. In hoeverre wordt er in dit tekstgedeelte over God gesproken, is dit een eigentijdse tekst waarin we God denken tegen te komen? Dat is immers het overkoepelende thema van deze zesdelige serie vieringen. We zullen dit samen overdenken, en leggen een verband met de wijsheden uit Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs.

Muziek en zang in deze viering is er van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, waarbij de vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos. Voorganger is Tiemo Meijlink. Aanvang 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Welkom!