Roep je mij aan, ik geef antwoord…

Naar de beginwoorden van Psalm 91:15, “Roep je mij aan, ik geef antwoord”, is de eerste zondag in de Veertigdagentijd genoemd: Invocabit. Zondag 5 maart vieren we deze eerste zondag in de voorbereidingstijd richting Pasen, in een dienst met voorganger Matty Metzlar, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

De Veertigdagentijd is een tijd van versobering en inkeer, van stilstaan bij je manier van leven. Wat heb je echt nodig in je leven, waar leef je van, waar leef je van op? Genoeg aanleiding om je te bezinnen op ingesleten patronen in je leven, en hoe je die wellicht zou kunnen doorbreken. Een centrale plaats in deze viering wordt ingenomen door de evangelielezing over Jezus’ beproeving in de woestijn (Matteüs 4). Ook lezen we de tekst, getiteld “De lange tocht” van Niek Schuman.

Aanvang van de dienst in de Groninger Martinikerk is 11:30 uur. Van harte welkom!