Veertig dagen aftellen tot Pasen

Zondag 12 maart is de tweede zondag in de Veertigdagentijd, de periode van ingetogenheid waarin we ons voorbereiden op Pasen.

Mozes op de berg Sinaï (Jean-Léon Gérôme)

Mozes op de berg Sinaï (Jean-Léon Gérôme)

In de vorige viering was de 40 dagen durende beproeving van Jezus in de woestijn aan de orde. Ditmaal lezen we uit het boek Exodus over het verblijf van Mozes gedurende 40 dagen op de berg Sinaï, om daar de twee stenen platen met Gods wetten en geboden te ontvangen terwijl de Israëlieten al die tijd aan de voet van de berg verbleven en wachtten. De evangelielezing uit Matteüs 15 verhaalt over de Kanaänitische vrouw en haar smeekbede aan Jezus om genezing voor haar ernstig gekwelde dochter.

Tiemo Meijlink gaat voor in de viering van 12 maart om 11:30 uur. Muziek en zang van organist Eeuwe Zijlstra en de Cantorij Wagenborgen onder leiding van Eddy Ufkes. Iedereen is van harte welkom in deze dienst.