Een knipoog van U zou al helpen

In de derde zondagsviering van deze Veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen, de zondag die naar Psalm 25 ook ‘Oculi’ wordt genoemd, brengen we opnieuw een bekend Bijbelverhaal voor het voetlicht met daarin de symboliek van het getal 40. Onder leiding van Mozes trekt het volk Israël, na te zijn ontkomen aan de macht van de Egyptische farao, veertig jaar lang door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Om de dorst van het volk te lessen laat Mozes water uit een rots stromen, door er op Gods gezag met zijn staf op te slaan.

De evangelielezing uit Johannes 4 verhaalt over de Samaritaanse vrouw die een ontmoeting met Jezus heeft bij een waterput. Jezus spreekt hier de bemoedigende woorden over de Bron van Levend Water. Ook lezen we een gedicht van Karel Eykman, gebaseerd op Psalm 39, waaraan de woorden in de titel boven dit bericht zijn ontleend.

Welkom in deze inspiratievolle dienst op zondagmorgen 19 maart om 11:30 uur met voorganger Geert Brüsewitz en organiste Leonore Lub.