Laetare (Halfvasten)

Laetare (Latijn voor Verheug u) of Halfvasten is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, de periode van bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen. Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. De naam Laetare is ontleend aan de oorspronkelijke Latijnse mistekst voor deze zondag:
Laetare Jerusalem …“,
waarvan de Nederlandse vertaling luidt: Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen.

Dat vastendagen mogen veranderen in feestdagen, komt ook naar voren in de lezing uit het profetenboek Zacharia. Daarnaast lezen we uit het evangelie naar Johannes over de “wonderbare spijziging”, waarbij vijf gerstebroden en twee vissen voldoende blijken te zijn om een hele menigte, die zich om Jezus verzameld heeft, te eten te geven.

Welkom in deze dienst op zondagochtend 26 maart om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, met orgelspel van Henk de Vries. De voorganger is Evert Jan Veldman.