Dorst naar recht

Zondag 2 april 2017 is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen, en deze zondag draagt de naam Judica. Die naam verwijst naar Psalm 43, waarin de dichter in zijn nood uitroept: “Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak!”

Eén van de lezingen in de Martinidienst van deze zondag is een bewerking van Psalm 42 en 43 van Niek Schuman, getiteld “Dorst naar recht”. Wie ook ernaar verlangt om recht gedaan te worden, is de vrouw die door de schriftgeleerden en Farizeeën bij Jezus wordt gebracht omdat die haar hebben betrapt op het plegen van overspel. We lezen hierover in het Evangelieverhaal uit Johannes 8. Jezus spreekt de schriftgeleerden aan met: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.” Waarop ze één voor één vertrekken, totdat Jezus alleen met de vrouw achterblijft.
– “Heeft niemand u veroordeeld?
– “Nee, niemand.”
– “Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.

De viering in de Martinikerk in Groningen begint om 11:30 uur. Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van het Russisch Byzantijns Koor Groningen onder leiding van Cas Straatman en organist Eeuwe Zijlstra.