Heden Hosanna

Zondag 9 april 2017 is het Palmpasen. De viering van deze zondag staat in het teken van het Evangelieverhaal waarin Jezus, gezeten op een ezelsveulen, zijn intocht maakt in Jeruzalem. Hij wordt enthousiast onthaald door de stadsbewoners en de vele andere mensen die voor het Pesachfeest naar de stad zijn gekomen, en die hun klederen op de grond uitspreiden en met palmtakken zwaaien. Met Palmzondag begint ook de Stille Week, waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de cruciale gebeurtenissen in de aanloop naar Pasen.

Tijdens de kindernevendienst mogen de kinderen bezig gaan met het versieren van een palmpasenstok. Als ze terugkomen in de dienst, vlak voordat we de kring vormen om brood en wijn met elkaar te delen, maken we met z’n allen een processie door de kerk, waarbij de kinderen met hun palmpasenstokken voorop mogen lopen.

Voorganger in deze dienst is Evert Jan Veldman. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Yohanes Siem.