Paascyclus 2017 (Vieringen in de Goede Week)

Binnenkort is het Pasen, met afstand het belangrijkste feest van het christendom. Om de betekenis van Pasen echt goed tot je te laten doordringen, moet je eigenlijk ook uitgebreid stilstaan bij de gebeurtenissen voorafgaand aan Pasen. Hiervoor vindt van donderdag 13 april tot in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 april de Paascyclus plaats: een serie vieringen met één doorlopende liturgie, maar mocht je niet in de gelegenheid zijn deze gehele cyclus bij te wonen dan zijn de vieringen ook afzonderlijk te bezoeken. Een samenwerking tussen de Martinidiensten en de Nieuwe Kerk.

Wat maakt deze Paascyclus elk jaar weer zo indrukwekkend? Allereerst de viering van Witte Donderdag. De samenkomst in de Martinikerk om 19:30 uur begint net als de diensten die we op zondagochtend gewend zijn. Centraal staat de viering van de maaltijd met brood en wijn. Maar op deze dag is het wel een bijzondere maaltijd: we voelen ons verbonden met Jezus die op de laatste avond voordat hij werd overgeleverd, maaltijd hield met zijn volgelingen. Na het afruimen van de tafel blijft een gepaste stilte achter…

Dan de Goede Vrijdag. Overdag is het nog een vrolijke boel, met de bloemenjaarmarkt (Blumenjahrmarkt) in het centrum van Groningen. Maar als in de Nieuwe Kerk vanaf 19:30 uur de geschiedenis van Goede Vrijdag wordt verteld, over het verraad van Jezus door zijn discipel Judas, de overlevering en het verhoor door het Sanhedrin, de verloochening door Petrus en het kraaien van de haan, de roep van het joodse volk om de vrijlating van de gevangene Barabbas en de kruisiging van Jezus, als die geschiedenis verteld wordt dan valt er een donkere schaduw over de stad.

Stille Zaterdag. Na een korte Paaswake om 22:00 uur in de Nieuwe Kerk vindt vanaf 23:00 uur in de Martinikerk de viering van de Paasnacht plaats. Het indrukwekkende hoogtepunt van deze cyclus. Bij binnenkomst is het nog donker. Alleen een paar fakkels zorgen voor een beetje licht en warmte. We vertellen elkaar oude verhalen om daarmee elkaar moed in te spreken. Oude verhalen die beginnen bij de Schepping uit het boek Genesis en de uittocht van het joodse volk onder leiding van Mozes uit het land Egypte. Totdat er midden in die donkere Paasnacht hard op de deur gebonsd wordt, het nieuwe licht van Pasen doorbreekt en de belangrijke boodschap van Pasen klinkt: dat de dood nooit het laatste woord zal hebben maar dat het nieuwe leven kans krijgt om in volle glorie door te breken. Iedere lente weer opnieuw!

Zondagochtend 16 april wordt de vreugde van Pasen voortgezet in de ochtenddienst van 11:30 uur in de Martinikerk. Maar daarover later meer.