Pasen: Feest van de Opstanding

Komende nacht vieren we de Paasnacht. Zolang het nog donker is, wachten we op de dingen die komen gaan, en herinneren we elkaar aan de verhalen over hoe het allemaal begon. Hoe het eerste licht werd geschapen en hoe de ooit woeste en lege aarde veranderde in een wereld bruisend van leven. Een hard bonzen op de deur overrompelt ons bijkans, maar dan mogen we ook het nieuwe Licht van Pasen verwelkomen, de nieuwe Paaskaars inwijden, de Paasboodschap horen, erover zingen en het licht ruimhartig met elkaar delen. Aanvang van de Paasnachtviering in de Martinikerk is zaterdagavond 15 april om 23:00 uur.

Op Paasmorgen, zondag 16 april om 11:30 uur wordt de vreugde van Pasen voortgezet. Gelezen wordt over een visioen van de oudtestamentische profeet Ezechiël, die een dal van dorre beenderen tot leven gewekt ziet worden, wat symbool staat voor de hoop op een nieuw leven voor het volk Israël. Maar centraal staat natuurlijk het opstandingsevangelie: in de vroege zondagochtend komen enkele vrouwen waaronder Maria Magdalena naar het rotsgraf om Jezus’ lichaam te verzorgen, maar de steen voor het graf blijkt al te zijn weggerold en het graf is leeg. Een in het wit geklede jongeman vertelt hen over Jezus’ opstanding en draagt hen op dit bericht over te brengen op zijn volgelingen.

In beide vieringen in de Martinikerk (Paasnacht en Paasmorgen) gaat Tiemo Meijlink voor. Koorzang in de Paasnacht van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, en op Paasmorgen van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.