Die mij hoedt als een herder

Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven“. Woorden van God vertolkt door de profeet Ezechiël.
Jezus heeft zichzelf aangeduid als de Goede Herder, die bereid was zijn leven te geven voor zijn schapen. “Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren.” Aan dit gedeelte uit het Evangelie van Johannes is het thema ontleend voor de zondagochtendviering van 30 april om 11:30 uur. In deze dienst gaat Evert Jan Veldman voor. Muziek en zang van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Yohanes Siem. Van harte welkom!