7 mei – Zondag Jubilate

De derde zondag na de viering van Pasen draagt de naam Jubilate (“Jubelt”), welke is ontleend aan Psalm 66. Op deze zondag 7 mei zal Tiemo Meijlink voorgaan in de Martinidienst om 11:30 uur, en wordt muzikale medewerking aan deze viering verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

De lezingen zijn uit het profetenboek Jesaja en uit het Evangelie naar Johannes. In deze evangelielezing spreekt Jezus afscheidswoorden tot zijn leerlingen, maar de betekenis van die woorden dringen nog niet meteen tot hen door. Het klinkt aanvankelijk ook wat cryptisch: “Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer, maar kort daarna zien jullie mij terug“. Maar Jezus voegt eraan toe: “Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen“.

’s Middags om 17:00 uur vieren we een vesper in het teken van “Herdenken en Bevrijden” – in aansluiting bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei. Ook in deze vesper gaat Tiemo Meijlink voor. Met medewerking van het concertkoor KOV onder leiding van Bram van der Beek. Van harte welkom!