Nagalm van Pasen

Zondag 14 mei is het alweer de vierde zondag na de viering van Pasen, en Pasen galmt nog na op deze ‘Zondag Cantate’. In de Martinidienst om 11:30 uur is Lense Lijzen onze voorganger. Onder begeleiding van organist Eeuwe Zijlstra zingen we bijpassende liederen.

Het thema van de dienst is ontleend aan de boodschap uit de Brief van Jakobus: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. En ook traag in het kwaad worden. Een oproep tot zachtmoedigheid. Daarbij lezen we ook een fragment uit het boek “Een gebroken wereld heel maken” van Jonathan Sacks, waarin ook diezelfde zachtmoedigheid naar voren komt. “Wat een cultuur onkwetsbaar maakt is het mededogen dat zij toont voor de kwetsbaren.