Het “Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt  een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”.
De oude Nederlandse benaming voor deze zondag: “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want ze mogen zich begeleid weten door de Geest van Christus.

Deze opmaat naar Pinksteren vieren we in de Martinidienst van zondagochtend 28 mei om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom in deze viering.