Uitzending van de 12 apostelen

De viering van zondag 18 juni 2017 is de voorlaatste Martinidienst van dit seizoen. Het wordt een dienst, twee weken na Pinksteren, waarvan rustig gezegd mag worden dat de geest van Pinksteren nog even stevig door blijft waaien, in woord en in muziek.

Centraal staat de Bijbelpassage uit het Evangelie naar Mattheüs waarin Jezus de twaalf apostelen uitzendt, de wereld in, om de vredesboodschap te verspreiden, te verkondigen van het Koninkrijk Gods en om goede werken te verrichten zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen.

Tiemo Meijlink gaat voor en Leo van Noppen dirigeert de Cantores Sancti Martini. Met prachtig orgelspel van Henk de Vries op het vermaarde hoofdorgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang 11:30 uur.