Zondag van de Drie-Eenheid

Een week na Pinksteren is het Zondag Trinitatis, Zondag van de Drie-Eenheid. Een dag om te vieren dat de Ene God, hoe lastig dat ook rationeel te begrijpen is, zich in drie gedaanten aan de mensheid kenbaar maakt: als de God van wie we hebben meegekregen dat hij aan de oorsprong staat van alle leven (Genesis 2), als de mens Jezus die in zijn korte maar heftige aardse bestaan ons een levenshouding heeft voorgeleefd die doordrongen is van al het goede van zijn hemelse Vader, en als de Geest van Pinksteren die ons blijft bemoedigen en inspireren.

In een gesprek met de Farizeeër Nikodemus probeert Jezus duidelijk te maken dat niemand het koninkrijk van God kan zien en kan binnengaan zonder opnieuw te zijn geboren uit water en geest (Johannes 3). Ook al zo’n lastig te bevatten boodschap; Jezus’ gesprekspartner Nikodemus is zeker niet de enige die daar moeite mee heeft. Wat brengen deze woorden bij ons teweeg als we ze tot ons laten doordringen?

In de Martinidienst van zondag 11 juni om 11:30 uur zal Evert Jan Veldman voorgaan. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianospel van Jan de Roos. Welkom!