Kijk naar de vogels

Van harte welkom in de tweede viering van het nieuwe seizoen Martinidiensten, op zondag 10 september om 11:30 uur.

In de liturgie is plaats ingeruimd voor het verhaal dat onlangs is verkozenDuif_Olijftak_ArkVanNoach tot het Mooiste Bijbelverhaal van Groningen: over de Ark van Noach. Na maandenlang te hebben rondgedobberd, loopt de Ark vast op de berg Ararat, doordat het water geleidelijk is gaan zakken. Eerst laat Noach een raaf los, daarna een duif, en aan die duif is te herkennen dat het water voldoende is gezakt en er weer bewoonbaar land in zicht is gekomen.

Daarnaast lezen we enkele gedeelten uit het Evangelie naar Lucas. Eerst zien we de heilige Geest op de pas gedoopte Jezus neerdalen in de gedaante van een duif. Daarna horen we hoe Jezus zijn volgelingen aanspoort zich niet al te veel zorgen te maken over de dagelijkse dingen zoals eten en kleding. Kijk naar de vogels, kijk naar de lelies, en neem een voorbeeld aan hun onbekommerde leefwijze.

De dienst wordt geleid door de immer bevlogen predikant Evert Jan Veldman. Het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp zorgt voor de muzikale omlijsting, waarbij de vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos.