Recht en onrecht: Jona in Nineve

In de viering van zondag 17 september stellen we het verhaal van de profeet Jona centraal. Jona wordt eropuit gestuurd met een waarschuwing aan de stad Nineve: als de inwoners hun leven niet beteren zal de stad ten onder gaan. Als Jona vervolgens ziet dat de stad toch behouden blijft, roept dat ergernis bij hem op en verwijt hij God dat Hij genadig is. Ook valt het bijzonder slecht bij Jona dat de wonderboom in even zo korte tijd is verdord als dat hij een dag eerder plotseling is verschenen. Is die kwaadheid van Jona tegen God wel terecht?

We combineren dit profetenverhaal met de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard uit Mattheüs 20. De arbeiders die alleen het laatste uur hebben meegeholpen, verdienen net zo veel als zij die de hele dag in de hitte aan het werk zijn geweest. Toch wordt niemand onrechtvaardig behandeld door de eigenaar van de wijngaard. Wat ligt er verborgen in deze beide Bijbelpassages?

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Eeuwe Zijlstra bespeelt het beroemde orgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang om 11:30 uur. Welkom!