Sta op – een morgen ongedacht

Een heerlijke (na)zomer laten we achter ons, we staan op de drempel van de herfst, en toch zingen we op zondagochtend:

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.

Jongeling-uit-NainHet lied doet ons onmiddellijk terugdenken aan Pasen, aan de opstanding van Christus en aan de boodschap dat de dood nooit, maar dan ook nooit het laatste woord zal hebben. Het besef dat God zich, dwars door de diepste duisternis van de dood heen, om het lot van zijn volk bekommert, dat is waar we in de viering op deze zondagochtend 1 oktober bij stil zullen staan. Dit naar aanleiding van de evangelielezing uit Lucas 7 over de opwekking van de jongeling uit het plaatsje Naïn.

Van harte welkom in deze Martinidienst op 1 oktober, aanvang 11:30 uur, met voorganger Evert Jan Veldman. Zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.