Vreemdeling zijn in dit aardse leven

Aan de Martinidienst van zondag 29 oktober is het motto “Vreemdeling zijn in dit aardse leven” meegegeven. We lezen woorden van de apostel Paulus uit zijn tweede brief aan de Korintiërs, waarin de kwetsbaarheid van ons aardse bestaan, maar ook het Godsvertrouwen dat ons gaande houdt, tot uitdrukking komt.

Het is de zondag die het dichtst bij de begindagen van november, Allerheiligen en Allerzielen, ligt. Traditioneel gedenken we op deze zondag in onze oecumenische viering de mensen die ons de eeuwen door in geloof zijn voorgegaan. De “gemeenschap der heiligen”, die gevormd wordt door allen die hun levensweg zijn gegaan in geloof en vertrouwen. Grote namen uit de wereldgeschiedenis, maar ook dierbaren die in ons persoonlijk leven een rol hebben gespeeld en die we nu moeten missen. Voor ieder die dat wil, is er de gelegenheid een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis.

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Met medewerking van een gelegenheidskoor, bijeengebracht op initiatief van Stineke Haas. Muzikale begeleiding door Eeuwe Zijlstra op het grote Martiniorgel en door Simon Geleynse op de piano. Aanvang 11:30 uur. Welkom!