Doopdienst Daniël de Jong

De laatste Martinidienst van november zal een extra feestelijke doopdienst zijn: dan wordt Daniël gedoopt. Tevens is dit de laatste dienst in onze serie “Beelden van de weg, pelgrimage als levensbeeld”. Daarna begint de Adventsperiode, op weg naar Kerst.

In deze serie hebben we ons laten leiden door de pelgrimstocht als metafoor voor het leven zelf. In de christelijke traditie is de doop bij uitstek de symboliek die verbonden is met een gelovige levensweg. Door de doop raken we ‘symbolisch’ verbonden met de weg die Jezus Christus gegaan is, zijn kruisdood en zijn opstanding.

Daniël, de jongste zoon van Riemer de Jong en Anneke Garmann, staat nog maar aan het allerprilste begin van zijn levensweg. Als hij is gedoopt, mag hij zich geborgen weten bij zijn ouders en temidden van de gemeenschap in de kerk, en mag hij in vertrouwen zijn eerste stappen op het levenspad zetten. Vier deze feestelijke gebeurtenis met ons mee!

Voorganger op zondag 26 november is Tiemo Meijlink. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Aanvang 11:30 uur.