Tweede Adventszondag

Zondag 10 december, de tweede zondag van Advent, zal opnieuw Evert Jan Veldman voorgaan in de Martinidienst om 11:30 uur. Medewerking wordt verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Henk de Vries.

Uit het profetenboek Jesaja lezen we het visioen van Jesaja over Juda en Jeruzalem: Alle volken zullen samenstromen, machtige naties zullen zeggen: “Laten we optrekken naar de berg van de Heer, Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen”.

Het gedeelte uit het Evangelie naar Lucas, dat aan de orde komt in deze viering, wijst ons op de tekenen die we om ons heen zien gebeuren. Tekenen waaraan te herkennen is dat Gods Koninkrijk nabij is. Net zoals je aan het uitlopen van de vijgenboom en andere bomen kunt zien dat de zomer in aantocht is.

Van harte welkom in deze dienst!