Vierde Adventszondag

Zondag 24 december, voordat we ’s avonds laat een feestelijke Kerstnachtdienst vieren, hebben we om 11:30 uur ’s ochtends eerst nog de viering van de 4e Adventszondag. Deze zondag draagt ook wel de oude naam “Rorate caeli”, hetgeen betekent: “Dauwt hemelen de Messias”. Het geeft aan dat de Messias niet zomaar geboren wordt uit onze geschiedenis, uit onze wereldverhoudingen. Hij zal uit de hemel over ons komen, als een regen van genade en gerechtigheid.

Van harte welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.