Kerstnacht 2017 in de Martinikerk

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing wil u van harte welkom heten in de viering van de Kerstnacht, zondag 24 december 2017 vanaf 23:00 uur. Met velen uit Stad en Ommeland komen wij samen in de prachtige, oude Martinikerk. Al vele eeuwen wordt hier het verhaal gehoord, doorverteld en gevierd, dat hoop geeft, dat een verlangen in ons wakker houdt naar vrede en goedheid onder de mensen. Ieder zal dat op zijn of haar eigen wijze invullen en beleven.

Moeder Maria met het Christuskind. Glas-in-loodvenster in het klooster Mosteiro dos Jerónimos in Belém (“Bethlehem”) bij Lissabon.

Maar de inspiratiebron ligt bij het bericht dat ooit aan een groep herders in het veld bij Bethlehem werd gebracht: een kwetsbaar kind, geboren in armzalige omstandigheden, als teken van Gods nabijheid, als teken van een grote vrede. Dat wekte bij de herders hoop en verwachting. Deze Kerstnacht worden we opnieuw uitgenodigd om in dat oude bericht nieuwe mogelijkheden van leven te ontdekken.

De deuren van de kerk zullen open zijn vanaf ongeveer 22:30 uur. Kom op tijd, want de plaatsen met het beste zicht zijn vaak als eerste bezet. Bij binnenkomst, voorafgaand aan de dienst, klinkt al kerstmuziek en kunnen al bekende kerstliederen worden meegezongen. De viering zelf wordt geleid door voorganger Tiemo Meijlink. Medewerking wordt verleend door het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, organist Henk de Vries, cornettist Theo Halmingh en het trombonekwartet Sliding Brass onder aanvoering van Simon Oosterman. Eén van de traditionele hoogtepunten in de viering van de Kerstnacht is de lezing van het Kerstevangelie onder het luiden van de klokken van de Martinitoren, terwijl in het hoogkoor van de kerk het volle licht doorbreekt in de anders zo donkere decembernacht. Het andere hoogtepunt wordt gevormd door de gezamenlijke viering van de maaltijd met brood en wijn. Weet u van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Laten we er met zijn allen een prachtige viering van maken!