Zondag Judica

Zondag Judica, naar de uitroep “Doe mij recht, Heer!“, is de laatste zondag in de veertigdagentijd voordat op Palmzondag de Goede Week begint. We vieren de Martinidienst van zondag 18 maart 2018 om 11:30 uur met voorganger Ynte de Groot, die tot 2015 als predikant verbonden was aan de wijkgemeente De Fontein (Selwerd/Paddepoel). Medewerking aan de dienst wordt verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

De lezingen zijn uit Jeremia 31, over het nieuw te sluiten verbond met het volk van Israël, en uit Johannes 12, waarin Jezus uitspreekt dat de tijd gekomen is dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarna hij meteen vervolgt: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Download hier alvast de liturgie.