Palmpasen 2018

Zondag 25 maart 2018 vanaf 11:30 uur vieren we Palmpasen, waarmee de Goede Week (ook genoemd de Stille Week) begint die leidt naar het grote feest van Pasen. Palmpasen is traditioneel verbonden aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, gezeten op een ezel en toegejuicht door het volk dat zwaait met palmtakken, roepend “Hosanna voor deze bijzondere koning”. Maar ook op Palmzondag mengt dit Hosanna zich alvast met het duister van Jezus’ aanstaande kruisiging. De lezingen uit Jesaja 50 en Filippenzen 2 laten zien wie deze koning eigenlijk is.

Ter inspiratie alvast een gedicht van Ida Gerhardt, dat verwijst naar het verhaal van de intocht:

       Dank aan een ezel

Gij met uw zachtzinnige oren
en uw geduldig gezicht:
ik ben u zeer verplicht.

Dat gij het hebt aan willen horen
hoe toenmaals het is geschied;
en hoe mij de ander verried.

En dat ge zelfs niet hebt bewogen,
mij slechts hebt getroost met uw ogen.
Dat kunnen de ménsen niet.

Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen een mooi versierde Palmpasenstok. Hiermee gaan we met zijn allen in processie door de kerk, onder het zingen van bijpassende palmpasenliederen.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week:

  • 29 maart om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
  • 30 maart om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
  • 31 maart om 22:00 uur: Paaswake (Nieuwe Kerk)
  • 31 maart om 23:00 uur: Paasnacht (Martinikerk)
  • 1 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)