Paascyclus 2018

Nog even en dan is het Pasen, het grootste feest van de christelijke kerk. Maar hieraan vooraf gaat eerst nog de Stille Week, met van donderdag 29 tot en met zaterdag 31 maart een serie diensten die je kunt bijwonen om de betekenis van Pasen goed tot je te laten doordringen. Deze Paascyclus wordt door de Martinidiensten en de Nieuwe Kerk gezamenlijk georganiseerd. Er is één doorlopende liturgie (zie de link onderaan), maar de diensten zijn ook afzonderlijk te bezoeken.

Op Witte Donderdag ligt het accent op de viering van het avondmaal. Zoals Jezus op de laatste avond voor Zijn kruisiging het brood brak en de wijn uitschonk, en dit met zijn volgelingen deelde, zo vieren ook wij de maaltijd ter gedachtenis aan Hem die zijn leven heeft gegeven. Voorganger is Tiemo Meijlink; het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Aanvang 19:30 uur in de Martinikerk.

Op Goede Vrijdag horen we het lijdensevangelie, vanaf het verraad van Jezus door Judas Iskariot en het verhoor door de hogepriester tot aan de kruisiging en het sterven van Jezus. Ook in deze dienst gaat Tiemo Meijlink voor. Met medewerking van de Cantorij van de Nieuwe Kerk onder leiding van Jelte Hulzebos en organist Stef Tuinstra. Aanvang 19:30 uur in de Nieuwe Kerk.

Op Stille Zaterdag is er om 22:00 uur in de Nieuwe Kerk een korte Paaswake met voorganger Evert Jan Veldman. Daarna gaat het om 23:00 uur verder in de Martinikerk met de viering van de Paasnacht. We beginnen in stilte, bij het schaarse licht van enkele fakkels, nog onder de indruk van de geschiedenis van de afgelopen dagen en met name van de Goede Vrijdag. Maar met het doorbreken van het licht van de nieuwe paaskaars wordt ook de boodschap gehoord dat de dood niet het laatste woord heeft maar dat het nieuwe leven altijd sterker is. We vieren de Verrijzenis van Christus met de vernieuwing van geloofsbelijdenis en doop, met opnieuw het samen delen van het brood en de wijn en met het verspreiden van het licht, staande in een ruime kring. Voorganger is Evert Jan Veldman, verder werken mee de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.