De viering van Paasmorgen

Nadat we in de Paasnacht het licht van de nieuwe paaskaars al hebben mogen begroeten, zet de vreugde van Pasen zich voort in de viering op de ochtend van de Eerste Paasdag, zondag 1 april 2018 om 11:30 uur. Pasen: het feest van bevrijding en opstanding, het feest waarop wij zingen:

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Centraal in de viering staat het Paasevangelie van Johannes, het bekende verhaal waarin Maria uit Magdala ’s ochtends in alle vroegte naar het graf komt waar het lichaam van Jezus in is gelegd. Ze treft het graf leeg aan, met de zware steen al voor de ingang weggerold. In de ontmoeting die volgt, dringt het besef maar langzaam tot haar door, dat het niet de tuinman is die bij haar staat en tot haar spreekt, maar dat het de Heer zelf is. ‘Rabboeni!‘ roept ze uit als ze hem herkent, dat betekent: ‘meester!‘.

In deze dienst op Paasmorgen gaat Matty Metzlar voor. Met muziek en zang van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.