Zondag van de Goede Herder

In de Paastijd, de periode tot aan Pinksteren, is het thema van onze vieringen: De weg van het kruis een weg naar het licht. Wij volgen in deze dienstenserie een aantal personen in de Bijbel die de weg van het licht gingen en we verbinden deze met hedendaagse inspirerende voorbeelden.

Op deze zondag van de Goede Herder (zondag 15 april 2018) staat de persoon van Simon Petrus centraal. Volgens het gedeelte uit het Johannesevangelie dat we zullen lezen, stelt Jezus tot driemaal toe aan Petrus de vraag of Petrus hem liefheeft, meer dan de andere discipelen Jezus liefhebben. Telkens als Petrus op die vraag bevestigend antwoordt, geeft Jezus hem als opdracht mee: “Weid mijn schapen”.

Als eigentijds voorbeeld hierbij nemen we de overleden burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam in gedachten. In hoeverre past het beeld van de Goede Herder bij hem?

Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.