Einde en nieuw begin

In de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren, getiteld “De weg van het kruis, een weg naar het licht“, waarin we een verband leggen tussen Bijbelse figuren en hedendaagse personen die ons tot voorbeeld kunnen zijn, besteden we aanstaande zondag 29 april aandacht aan de Poolse dichteres Wisława Szymborska (1923-2012).

We lezen van haar het gedicht “Einde en begin” uit de bundel “Uitzicht met zandkorrel“. We leggen hiernaast uit het Johannesevangelie de uitspraak van Jezus over zichzelf als de ware wijnstok. Een wijnstok moet nu eenmaal gesnoeid worden, anders kan hij geen vruchten voortbrengen. Evenzo raakt het gedicht aan het thema van puinruimen en schoonmaken, het afsluiten van een nare periode zoals een oorlog, en dan de kracht te vinden om een nieuw begin te maken.

Evert Jan Veldman gaat voor in deze dienst in de Martinikerk om 11:30 uur. Vocale medewerking wordt verleend door Akke Conradi en het magnifieke Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.