Geloof aarden

In de Martinidienst van zondag 10 juni willen we ons bezinnen op het thema “geloof aarden”. We hebben ons mede laten inspireren door een gedicht van J.W. Schulte Nordholt:

Aards
 
O lieve God, ik dank U dat ik niet
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels
in de cocon van de ziel, of op de heuvels
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.
 
Maar dat ik meeviel met al het zaad
waaruit mensenkinderen worden geboren,
dat ik bij de aarde mag behoren
als een witte boom die op sterven staat.
 
Dat ik ben gevallen maar dat ik leef
en opga in al mijn armen en benen,
dwaas en zalig, door liefde beschenen
aan leven en dood mij overgeef.

De Bijbelgedeelten die we in deze viering zullen lezen, zijn uit Genesis een gedeelte van het scheppingsverhaal en uit het Evangelie naar Lucas de gelijkenis van de zaaier.

Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Jaap de Kok. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast: Zondag 17 juni willen we na de dienst het seizoen afsluiten met een gezamenlijke lunch, net als vorig jaar. Nadere informatie volgt.