Wie niet tegen ons is, die is voor ons

Zondag 30 september lezen we verder uit Marcus 9, het gedeelte dat het onderricht dat Jezus aan zijn leerlingen geeft, aansluitend op het deel dat we vorige week lazen. We treffen hierin deze uitspraak aan: “Wie niet tegen ons is, die is voor ons”. Heel wat ruimhartiger dan het omgekeerde statement “Wie niet voor ons is, die is tegen ons”, en in eenzelfde ruimhartige sfeer als bij de profetische woorden die we aan het Oude Testament (Numeri 11) ontlenen. Maar in het Marcusevangelie worden ook heel andere, veel dreigender zaken onder woorden gebracht: over de hel, de Gehenna. Teksten die je misschien liever zou overslaan, maar hoe kunnen we die woorden begrijpen in de context van nu en van toen?

Van harte welkom in de Martinidienst van 30 september om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink en organist Eeuwe Zijlstra.

Liefhebbers van Russisch-orthodoxe kerkmuziek komen in deze Martinidienst bijzonder aan hun trekken: aan de viering wordt muzikale medewerking verleend door het Byzantijns Koor “Musica Son” onder leiding van Cas Straatman.

Download hier alvast de liturgie.