Vacature Projectmedewerker (GSp)

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing zoekt per 1 november 2018 (aanstelling voor 2 jaar, 0,4 fte) een projectmedewerker die in samenspraak met het studentenbestuur en het pastoresteam (levensbeschouwelijk werkers) een bijdrage levert aan de activiteiten en uitstraling van het GSp. Ben jij een (pas) afgestudeerde, academisch geschoolde jonge theoloog, godsdienstwetenschapper, filosoof of afgestudeerde in humanistiek (master), met een brede levensbeschouwelijke oriëntatie, die zich betrokken voelt en geïnteresseerd is in de leefwereld van studenten, dan is deze functie echt iets voor jou!

Je taak zal liggen op het terrein van: ondersteuning bieden aan het studentenbestuur en pastoresteam door onder meer mee te denken met en te helpen uitvoeren van activiteiten en projecten (bijvoorbeeld inloopavonden, Nacht van de Levensbeschouwing); meewerken aan en meedenken in het uitbreiden en versterken van samenwerkingsverbanden en netwerken, onderhouden van contacten; in teamverband verkennen van nieuwe mogelijkheden zoals het opzetten van een campuspastoraat op Zernike; het op je nemen van educatieve en coachende taken. Afhankelijk van je voorkeuren en kwaliteiten kunnen binnen deze taakstelling verschillende accenten worden gelegd.

We zoeken iemand met kennis van en inzicht in eigentijdse vormen van communiceren over zingeving, religie en geloof. Iemand die deskundig, nieuwsgierig en creatief is in het zoeken naar mogelijkheden om zinvragen en levensbeschouwelijke en religieuze thematiek aan de orde te stellen binnen de wereld van het hoger onderwijs. Die in staat is studenten te coachen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op levensbeschouwelijk gebied, gespreksgroepen kan leiden en begeleiden, zelfstandig kan werken en vaardig is in het gebruik van social media.

Benoeming vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN. Neem voor meer informatie contact op met ds. Matty Metzlar (06-50296119). Stuur je sollicitatie vóór 16 oktober 2018 naar gsp.projektmedewerker@ziggo.nl.