Een les in dienaarschap

In ons Evangelieverhaal van zondag 23 september (uit Marcus 9) heeft Jezus een moeilijke boodschap over te brengen aan zijn leerlingen. Hij spreekt over de Mensenzoon die moet lijden en die zal sterven, maar op de derde dag uit de dood zal opstaan. De boodschap wordt niet direct begrepen, mede doordat de leerlingen onderling aan het discussiëren zijn over wie van hen de belangrijkste is. Daarop verduidelijkt Jezus zijn woorden: “Als je zonodig belangrijk wilt zijn, wees dan de minste en stel je op als dienaar voor iedereen”. En, terwijl hij zijn armen liefdevol om de schouders van een kind slaat: “Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, die neemt mij op, en wie mij opneemt, die neemt hem op die mij gezonden heeft”.

Of, zoals het staat verwoord in de Brief van Jakobus: de wijsheid van boven (…) is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort.

Welkom in de Martinidienst van 23 september 2018, aanvang 11:30 uur, geleid door voorganger Evert Jan Veldman. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.