IJken aan het licht: de collectedoelen

Onder het motto “IJken aan het licht” heeft de Werkgroep Diaconaat de collectedoelen voor het seizoen 2015-2016 gepresenteerd. De 7 vaste doelen zijn:

Daarnaast zijn er twee projectdoelen geselecteerd: Stichting Present en de Open Hof, laatstgenoemde als bestemming voor de opbrengst van de Adventsverkoop in de vier diensten voorafgaand aan Kerst. Tenslotte zal er af en toe gecollecteerd worden voor een eenmalig doel, bijvoorbeeld als de actualiteit daarom vraagt.