Serie vieringen over Keltische heiligen

St BrigidSt ColumbaSt PatrickSt Willibrord

In een serie van vijf vieringen verdiepen we ons tijdens de diensten in de wereld van het Keltisch christendom en de Keltische spiritualiteit.

Het Keltische christendom  ontwikkelde zich al voor de Middeleeuwen in Groot-Brittannië, toen onderdeel van het Romeinse Rijk. Bekende personen als Willibrord en Bonifatius kwamen als missionaris naar de Friese landen. Daarmee vormt het Keltische christendom één van de wortels van onze christelijke traditie. De Keltische spiritualiteit speelt nu nog een belangrijke rol binnen de Iona Community.

In elke viering zal een heilige uit de Keltische traditie en spiritualiteit belicht worden. Het gaat om personen als St. Brigid, St. Columba, St. Patrick en St. Willibrord. Zij brengen ieder ook weer een bepaalde focus en thematiek met zich mee zoals ‘leven in gemeenschap’, ‘leven in relatie tot de natuur’ of ‘spreken over geloof in een seculiere samenleving’.

Het belooft een inspirerende serie te worden, we starten op zondag 25 oktober.