Keltische spiritualiteit: Saint Willibrord

St WillibrordIn de serie diensten over Keltisch-christelijk geloven en hun heiligen, staat op zondag 22 november St. Willibrord centraal (658-739). Zijn zendingsdrang heeft onze geschiedenis beïnvloed. Met elf metgezellen stak hij de zee over om het evangelie te verkondigen in de lage landen. Een van hen was Otger, aan wie de Martinikerk in Groningen (naast St. Martinus van Tours) ook gewijd is. Wat kunnen wij van Willibrord en zijn metgezellen leren? Hoe spreek je bevrijdend en vrijuit over het geloof in deze post-christelijke samenleving?

In deze viering zal Evert Jan Veldman voorgaan. Het beroemde orgel van de Martinikerk wordt bespeeld door Johan Beeftink. Leo van Noppen dirigeert de Cantores Sancti Martini. Er staat afwisselende muziek op het programma. Gedeeltelijk zal dit opnieuw muziek uit de Keltische traditie en de Iona Community zijn. De muziek die na afloop van de lezingen uit de Bijbel te horen zal zijn, is van de hand van de Estse componist Arvo Pärt.