Elia en Christus’ verschijning in de wereld

Zondag 3 januari 2016 vieren wij Epifanie, dat is de verschijning van Christus in onze wereld. Maar omdat dit de eerste viering is in de serie over Elia, doen we dat op een bijzondere manier, namelijk door een profetische figuur centraal te stellen die ook in het evangelie verschillende keren een bijzondere rol speelt: Elia. Hij is de profeet in wiens geest Johannes de Doper leeft en spreekt. En Johannes is – zeg maar – de ‘sidekick’ van Jezus.

De voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. We luisteren naar een passage uit het oratorium Elias van de componist Felix Mendelssohn Bartholdy. Verdere muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door de Cantores Sancti Martini o.l.v. Leo van Noppen en organist Johan Beeftink.

Ook in het nieuwe jaar 2016 is iedereen van harte welkom om 11:30 uur op zondagochtend in de Martinikerk te Groningen.